Even voorstellen: José

We hebben weer een nieuw teamlid om aan te kondigen: José. José voltooide zijn Master of Science op het gebied van Information Systems and Computer Engineering op de Instituto Superior Técnico in Lissabon. Tijdens zijn master specialiseerde hij zich in Intelligent Systems, Data Processing en Analysis. Gedurende zijn scriptie, groeide zijn interesse steeds meer naar Computer Vision toe, zodoende leidde dat tot deze nieuwe uitdaging bij Studio diip.