Introducing: Peter en Jannes

Een tijd terug was Studio diip op zoek naar nieuwe medewerkers, ondertussen zijn die gevonden en alweer even aan de slag. Wat aan de late kant, maar goed om ze alsnog voor te stellen.

Sinds november 2018 is Peter Frumau bij ons begonnen. Peter heeft een Bachelor in (Cognitive Neuro) Psychologie en een Master in Human Technology Interaction. Het Master programma leerde hem meer over het toepassen van psychologische kennis binnen het ontwerp van nieuwe en verbetering van bestaande technologieën. Zijn interesse gaat vooral uit naar data science, artificial intelligence, computer vision en 2D & 3D design. Voordat Peter bij Studio diip kwam, werkte hij als scrum ontwikkelaar bij ABN-AMRO. Bij Studio diip werkt Peter aan het analyseren van complexe gegevens, lerende systemen en het ontwikkelen van computervisie applicaties.

Begin 2019 is Jannes Elings aan de slag gegaan bij Studio diip. Jannes heeft een Bachelor en Master in Computing Science. Voor zijn afstudeeropdracht bij de landelijke politie heeft Jannes een systeem ontwikkeld dat op basis van videobeelden automatisch bepaalt of een autobestuurder zijn telefoon gebruikt. Hiervoor gebruikte hij technologieën als Deep learning, Keras, Tensorflow, OpenCV en Python. Bij Studio diip werkt Jannes aan verschillende beeldherkenning projecten die werken met lerende systemen.

Met Peter en Jannes als toevoegingen aan het team van Studio diip hopen we weer even genoeg mankracht te hebben om nieuwe projecten aan te kunnen.

Studio diip selected for Startup in Residence Overijssel

Een inzending voor onderwater monitoring van AT-KB en Studio diip is door de provincie Overijssel geselecteerd om mee te doen aan het Startup in Residence programma.

De provincie is op zoek naar samenwerking met innovatieve bedrijven om gezamenlijk oplossingen te creëren voor maatschappelijke uitdagingen van de Provincie. Met de Startup in Residence aanpak hoopt de provincie daarnaast bedrijven een impuls te kunnen geven in de ontwikkeling van hun bedrijf. De provincie heeft ondernemende studenten, start ups, mkb, groot bedrijf en consortia met innovaties gevraagd om deel te nemen aan de procedure. Omdat AT-KB en Studio diip geselecteerd zijn werken we in een programma samen met de provincie aan nieuwe oplossingen op het gebied van onderwater monitoring.

Door de kennis van AT-KB op het gebied van watersystemen en het verzamelen van 3D data te combineren met de kennis van Studio diip op het gebied van automatische beeldherkenning denken we de provincie en eventuele andere afnemers te kunnen helpen door de ontwikkeling van een nieuw systeem. Dit systeem zal in staat zijn om automatisch boven en onder water de staat van vaarwegen, zwemwateren en ontgrondingen te rapporteren en belangrijke verschillen aan te geven.

Zie hier ook het filmpje dat de provincie heeft gemaakt om te laten zien waar we mee bezig zijn:

Zodra er meer bekend gemaakt kan worden over deze oplossing zullen de provincie, AT-KB en Studio diip dit communiceren, dus verwacht binnenkort meer nieuws over deze nieuwe ontwikkeling!